Voorwaarden

Voorwaarden SjiekAmsterdam.nl

1: ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten,
leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Sjiek Amsterdam.

1.2 Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

1.3 Sjiek Amsterdam behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Sjiek Amsterdam deze voorwaarden wijzigen.

 

2: EEN CONTRACT AFSLUITEN

2.1 Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Sjiek Amsterdam heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, zonder opgaaf van redenen. Indien Sjiek Amsterdam niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Sjiek Amsterdam bevestigt de order van de klant per e-mail.

2.2 Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Sjiek Amsterdam zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.

2.3 Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de Sjiek Amsterdam.

 

3: PRIJZEN EN KOSTEN

3.1 De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de Sjiek Amsterdam Webshop. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief 21% BTW.

3.2 De prijzen die zijn vermeld in de Sjiek Amsterdam Webshop zijn inclusief leverings- en administratiekosten.

3.3 Sjiek Amsterdam is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

 

4: UITVOERING VAN ORDERS

4.1 Sjiek Amsterdam zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.

4.2 Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven op de Sjiek Amsterdam Webshop.

4.3 Sjiek Amsterdam zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.

4.4 De aflevertermijn die op de Sjiek Amsterdam Webshop staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

 

5: RECHT OM ARTIKELEN TERUG TE STUREN

5.1 De klant heeft het recht een artikel  zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na aflevering terug te sturen naar Sjiek Amsterdam. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij Sjiek Amsterdam reeds betaald heeft voor de artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Sjiek Amsterdam de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed. Het voorgaande wijkt af bij op maat gemaakte producten. Hierbij vervalt het retourrecht. Klant stemt na het uitvoeren van de betaling hiermee in .

5.2 Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de webshop worden teruggestuurd. Na ontvangst en controle van de artikelen door Sjiek Amsterdam wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.

5.3 Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Sjiek Amsterdam, worden niet vergoed.

5.4 Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels.

5.5 Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Sjiek Amsterdam worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.

5.6 Sjiek Amsterdam heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Sjiek Amsterdam.

5.7 Retouradres

Gooilandweg 192, 1271 LD Huizen 

6: FOUTIEVE AFLEVERING

Indien Sjiek Amsterdam een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Sjiek Amsterdam te laten weten. Sjiek Amsterdam zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

 

7: OVERMACHT

7.1 Sjiek Amsterdam is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Sjiek Amsterdam valt.

7.2 Indien Sjiek Amsterdam niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Sjiek Amsterdam de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

7.3 Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Sjiek Amsterdam valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Sjiek Amsterdam het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

 

8: KLACHTEN

8.1 Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Klantenservice van onze website.

8.2 Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: support@sjiekamsterdam.nl.

8.3 In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Sjiek Amsterdam en het artikelnummer.

 

9: BETALING

9.1 De klant kan met Visa, Mastercard, iDeal.

9.2 Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de Sjiek Amsterdam Webshop.

 

10: PRIVACY

10.1 Door een order te plaatsen, verleent de klant Sjiek Amsterdam het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Sjiek Amsterdam, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

10.2 De volledige tekst van het privacybeleid van Sjiek Amsterdam vindt u op onze website.

 

11: AFWIJKINGEN

Sjiek Amsterdam kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant. De artikelen zijn handgemaakt van authentiek slangenleer. Sjiek Amsterdam kan niet garanderen dat het geleverde artikel iets afwijkt dan op de productfoto wordt vertoont. Elke case is uniek.

12: De Ondernemer

www.sjiekamsterdam.nl
KvK 81719647
Gooilandweg 192, 1271 LD Huizen

We gebruiken cookies (technische en profilering cookies van ons en derde partijen) op Sjiekamsterdam.nl om u een betere online ervaring te bieden en om u online commerciële berichten te bezorgen die zijn afgestemd op uw voorkeuren. Als u accepteren selecteert of enige inhoud van onze website opent zonder uw keuzes aan te passen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Privacybeleid Sjiek Amsterdam

    Sjiek Amsterdam Sjiek Amsterdam, gevestigd aan Evertsweertsplantsoen 126 1069RL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.sjiekamsterdam.nl Evertsweertsplantsoen 126 1069RL Amsterdam 020 210 1812 Eigenaar is tevens de rechtsbevoegde Functionaris Gegevensbescherming van Sjiek Amsterdam Hij/zij is te bereiken via support@sjiekamsterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sjiek Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@sjiekamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sjiek Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Sjiek Amsterdam neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sjiek Amsterdam) tussen zit. Sjiek Amsterdam gebruikt de volgende computerprogramma\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Sjiek Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sjiek Amsterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sjiek Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sjiek Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@sjiekamsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sjiek Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sjiek Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@sjiekamsterdam.nl
- Voor- en achternaam
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Sjiek Amsterdam analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Sjiek Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Sjiek Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Save settings